Saturday, January 29, 2011

Oh diriku

Diriku yang sudah sering alpa dengan dunia,,,
Diriku yang sudah sering kebingungan dengan dunia..
Diriku yang sering menghala ke maksiatan..
Diriku yang sudah masuk ke kencah kemaksiatan...
Diriku ytang sudah alpa dengan perintah Tuhan...
Diriku yang sudah tidak lagi takut dengan Tuhan...
Bantuhilah aku!

Insan yang tersedar....

No comments:

Followers